IVN Vecht & Plassengebied. Info over deze site.


Vogels in Nederland | Vleermuizen in de Vechtstreek | Site info | Natuurgebieden | IVN Vecht & Plassengebied
Excursies zoeken op: Datum | Lokatie | Onderwerp | Of uw eigen wandeling samenstellen

De laatste toevoegingen:

11-11-2001. Natuurgids worden?Een overzicht van natuurgidscursussen van alle site bezittende IVN afdelingen.

20-07-2001. De Kleinste JagerDe 213de vogel van deze site.

20-07-2001. De KortbekzeekoetDe 212de vogel van deze site.

20-07-2001. De BreedbekstrandloperDe 211de vogel van deze site.

20-07-2001. De IvoormeeuwDe 210de vogel van deze site.

20-07-2001. De Ross' MeeuwDe 209de vogel van deze site.

20-07-2001. De SneeuwgorsDe 208de vogel van deze site.

20-07-2001. De MorinelplevierDe 207de vogel van deze site.

18-07-2001. De Pestvogel Eindelijk tekst bij deze vogel.

18-07-2001. De Ralreiger De 206de vogel van deze site.

18-07-2001. De Zwartkopmeeuw De 205de vogel van deze site.

18-07-2001. De Roodhalsfuut De 204de vogel van deze site.

18-07-2001. De Kuifkoekoek De 203de vogel van deze site.

18-07-2001. De Grauwe Franjepoot De 202de vogel van deze site.

18-07-2001. Het Bokje De 201ste vogel van deze site.

18-07-2001. De Halsbandparkiet De 200ste vogel van deze site.

18-07-2001. De Grote Trap. De 199ste vogel van deze site.

10-07-2001. De Griel. De 198ste vogel van deze site.

10-07-2001. De Roodkopklauwier. De 197ste vogel van deze site.

10-07-2001. De Noordse Stern. De 196ste vogel van deze site.

10-07-2001. De Krooneend. De 195ste vogel van deze site.

10-07-2001. De Kluut. De 194ste vogel van deze site.

10-07-2001. De Hop. De 193ste vogel van deze site.

10-07-2001. De Bijeneter. De 192ste vogel van deze site.

08-07-2001. De Goudplevier. De 191ste vogel van deze site.

08-07-2001. De Kleine Alk. De 190ste vogel van deze site.

08-07-2001. De Kleine Zilverreiger. De 189ste vogel van deze site.

08-07-2001. De Steenloper. De 188ste vogel van deze site.

08-07-2001. De Kanoetstrandloper. De 187ste vogel van deze site.

08-07-2001. De Strandplevier. De 186ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Noordse Stormvogel. De 185ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Bonte Strandloper. De 184ste vogel van deze site.

28-06-2001. De IJseend. De 183ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Drieteenstrandloper. De 182ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Groenpootruiter. De 181ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Kleine Zwaan. De 180ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Kraanvogel. De 179ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Zwarte Zeekoet. De 178ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Roodmus. De 177ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Jan-van-Gent. De 176ste vogel van deze site.

28-06-2001. De Grote Mantelmeeuw. De 175ste vogel van deze site.

18-06-2001. Het Korhoen. De 174ste vogel van deze site.

18-06-2001. De Zeekoet. De 173ste vogel van deze site.

18-06-2001. De Zeearend. De 172ste vogel van deze site.

18-06-2001. De Alk. De 171ste vogel van deze site.

18-06-2001. De Wilde Zwaan. Teksten toegevoegd.

05-06-2001. De Pijlstaart. Info over overwinteren.

05-06-2001. De Geoorde Fuut. De 170ste vogel van deze site.

05-06-2001. Het Paapje. De 169ste vogel van deze site.

05-06-2001. De Bonte Vliegenvanger. Bonte vliegenvangers broeden te laat: TREKVOGELS IN DE CLINCH MET KLIMAAT.

22-11-2000. De IJsvogel. Slappe wintertjes goed voor aantal broedende ijsvogels.

22-11-2000. De Kuifleeuwerik. De kuifleeuwerik is bijna verdwenen.

22-11-2000. De Eidereend. De Eidereend verhongert.

22-11-2000. De Raaf. Het herstel van de Raaf.

20-11-2000. De Grauwe Kiekendief. De wonderbaarlijke herrijzenis van de Grauwe Kiekendief.

20-11-2000. De Lepelaar. Een e-mail uit EBNNL over de terugmeldingen van één gekleurringde Lepelaar. En een artikel uit Vogels: Zeestekelbaars: zalm voor de lepelaars.

20-11-2000. De Grote Karekiet. Wat is er aan de hand met de vogel van het ruisende rietland?.

20-11-2000. De Zomertaling. Een klein stukje van Nico de Haan.

20-11-2000. De Zwarte Stern. Een artikel uit Vogels.

20-11-2000. De Fitis. Het vrijersleven van de Fitis.

20-11-2000. Het Porseleinhoen. Eindelijk een foto!

20-11-2000. De Nachtegaal. Een artikel over de fascinerende zang van de Nachtegaal.

27-06-2000. De Kwartelkoning. Wordt 2000 een topjaar voor kwartelkoningen? Nu al meer dan 250 exemplaren gehoord. De plaatsen van de waarnemingen zijn opgenomen op de Kwartelkoningpagina.

26-06-2000. De Oehoe. Thijs van der Werff wees mij op het niet meer werken van het geluidsbestand van de Oehoe. Is hersteld. Thijs, bedankt!

25-06-2000. De Kemphaan. Een artikel uit Vogels. Alles over honkmannen, satellieten en randmannen.

25-06-2000. De Heggemus. Een artikel uit Vogels. Het seksleven van de heggemus.

25-06-2000. De Aalscholver. Een artikel uit Vogels. Meer valt er over de aalscholver nauwelijks te weten te komen.

25-06-2000. De Kwartelkoning. Het Kwartelkoningproject.

25-06-2000. De Rotgans. Een artikel uit Vogels over het bestaan van de Rotgans.

25-06-2000. De Purperreiger. Een artikel uit Vogels over o.m. de invloed van droogte in Afrika.

05-06-2000. De Grauwe Kiekendief. Er zat een fout in de (latijnse) naamgeving van de Grauwe Kiekendief. Dat had tevens tot gevolg dat geen foto en geen geluid gegeven werd. Is nu hersteld. Foutje, bedankt.

23-05-2000. De Ekster. Een artikel uit Vogels waarin wordt gesproken over zin of onzin van bejagen van eksters.

20-05-2000. De Ooievaar. Een artikel uit Vogels waarin wordt gesproken over de oorzaken van de teruggang van de Ooievaar in West-Europa.

18-05-2000. De Kwartelkoning. Uitleg waarom deze vogel op de rode lijst staat. Waarneming in Meinerswijk bij Arnhem.