IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Eťn van de grotere strandlopers, maar niet zo groot als de Kanoetstrandloper.

Biotoop: De Drieteenstrandloper doet zijn naam als strandloper eer aan, want het is ook de enige strandloper die voornamelijk op het strand is te vinden en niet op slikveldjes zoals veel van zijn familieleden. Dit heeft tevens tot gevolg dat de Drieteenstrandloper zelden in het binnenland wordt aangetroffen of langs de Waddenkust van Friesland en Groningen, want die is voor hem veel te slikkig.

De Drieteenstrandloper is broedvogel van de Arctische gebieden in het uiterste noorden van Amerika, Canada, Noord-SiberiŽ en ook Groenland. Daar broeden ze op de droge en stenige toendragebieden.

Territorium: -

Trekken of blijven: In Nederland is de Drieteenstrandloper een algemene doortrekker en wintergast die het hele jaar door kan worden gezien. Hij moet dan worden gezocht langs de zandstranden en op zandbanken, heen en weer rennend met de bewegingen van de golven. Een heel leuk gezicht zo'n troepje heen en weer rollende Drieteentjes.

De Drieteenstrandlopers kunnen pas laat in het voorjaar in hun broedgebieden terecht, als sneeuw en ijs van de toendra's zijn gesmolten. Het verblijf in die broedgebieden is dan ook niet lang genoeg om eieren te legen, uit t ebroeden en de jongen groot te brengen.

Na het grootbrengen van de jongen komt de Drieteenstrandloper onder andere naar de kusten van West-Europa om te overwinteren. Dat doet hij trouwens niet alleen daar, maar hij gaat door naar Zuid-Afrika tot Kaap de Goede Hoop toe. De ene helft van de Drieteenstrandlopers komt hierheen om te overwinteren en dat zouden dan vooral de vogels zijn die in SiberiŽ broeden. De andere helft komt naar West-Europa om zich voor te bereiden op de grote reis naar Zuid-Afrika en dat zouden dan vooral de broedvogels van Groenland zijn. U ziet, wij hebben hier met een echte wereldreiziger te doen.

Bedreigd of niet? -

Aantal overwinteraars in Nederland: De aantallen in Nederland overwinterende Drieteenstrandlopers worden geschat op niet meer dan vijfduizend exemplaren.

Verspreiding in Nederland: -