IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Ross' Meeuw (Rhodostethia rosea)

Ross' Meeuw (Rhodostethia rosea)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

Ross' Meeuw (Rhodostethia rosea)
Dé vogel van de Dutch Birding Association.


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: De Ross' Meeuw is een klein meeuwtje met lange, spitse vleugels waaraan de zwarte vleugelpunten ontbreken. Volwassen vogels in het prachtkleed hebben een kenmerkende combinatie van een smalle zwarte halsring, een sterk roze getint verenkleed, uitgezonderd de mantel en de vleugels. De middelste staartpennen zijn verlengd, waardoor de lange staart wigvormig is. De korte, dunne snavel en de rode potenj zijn kenmerkend. Onvolwassen dieren hebben wel iets van een onvolwassen Vorkstaartmeeuw, maar daar verschaft de wigvormige staart uitsluitsel. De puntige vleugels en de staart zijn langer als die van de Dwergmeeuw, ofschoon ze toch iets groter zijn. Dat is ook duidelijk waar te nemen als ze zwemmend of zittend wordne gezien. Ze vliegen behendig, gemakkelijk zwenkend en de vlucht lijkt op een stern. Ze kunnen al biddend vlak boven het wateroppervlak voeselzoeken, laten zich daarbij soms in het water plonzen, maar ze kunnen ook plonsduiken als een Drieteenmeeuw. Ook kunnen ze zwemmend voedselzoeken waarbij ze klein dierlijk voedsel op het wateroppervlak zoeken op de wijze zoals wij dat ook van de franjepoten kennen. Zowel vliegend als zittend kan de Ross' Meeuw wat duifachtig op de waarnemer overkomen, ten gevolge van de korte snavel en poten, de volle borst en een kleine ronde kop.

Verspreidingsgebied: Ze broeden op de grazige en licht beboste arctische toendra's langs de Noordelijke IJszee en voor het grootste deel in Oost-Siberië, op Groenland en in Canada. In de winter volgen ze de pakijszone en verdwijnt de zwarte halsring en de mooie roze kleur in het verenkleed verbleekt.

Komt in Nederland voor als: Dwaalgast. Af en toe komen ze wat zuidelijker dan de pakijsrand die ook niet elk jaar op de zelfde lengtebreedte is te vinden. Ze worden soms in de landen van Noord-Europa waargenoemen en dan komen ze soms zelfs tot in Ierland, Denemarken, Duitsland, Nederland en zelfs tot in Frankrijk.