IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Goudplevier (Pluvialis apricaria)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 31 cm. In het winterkleed ontbreekt de zwarte borstvlek.

Biotoop: Deze fraaie plevier boedt onder meer op IJsland, Fenno-SchandinaviŽ, Noord-Rusland, Schotland en in de Oost-zeelanden. Hij bewoont daar de schaars begroeide toendra, hoogveenmoerassen en heidevelden.

Trekken of blijven: De Goudplevier behoort tot die vogelsoorten die met de vorstgrens meetrekken en hun trekbewegingen dan ook sterk laten beÔnvloeden door vorst en sneeuwval. Het voedsel wordt onbereikbaar, dus dan moeten ze wel verder trekken. In het voorjaar volgen ze vaak de sterk wisselende dooigrens. In Nederland overwintert de Goudplevier in grote aantallen. Het geconstateerde maximum bedroeg ca 400.000 exemplaren in de maand november van 1976 en 1978. De bij ons doortrekkende Goudplevieren overwinteren in Groot-BrittanniŽ, West-Frankrijk, het Iberisch schiereiland en Marokko. Juni is de maand met de kleinste aantallen Goudplevieren en het aantal loopt dan langzaam op naar het maximum in november. In het voorjaar vinden we de hoogste aantallen in maart en april. Het overzomeren van kleine groepjes of paren schijnt regelmatig voor te komen.

Bedreigd of niet? Het verlies van zijn biotoop is er de oorzaak van dat de Goudplevier in Nederland geen broedvogel meer is. Het laatste broedgeval van de Goudplevier in Nederland werd in 1974 vastgesteld bij Budel en dat was de eerste keer na het broedgeval bij Fochteloo in 1937. Wellicht dat het Plan Goudplevier in Drenthe in de toekomst weer mogelijkheden biedt voor de Goudplevier. In BelgiŽ zijn in 1980 en 1981 broedgevallen vastgesteld.

De Goudplevier komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49134/all

Aantal wintergasten in Nederland:

 

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=4850&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=100&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=415&view=common

Verspreiding in de wereld:

 

http://www.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/tax-species-result.cfm?source=animals&genus=Pluvialis&species=apricaria&tabname=distribution