IVN Vecht & Plassengebied - Vleermuizen              

Vogels in Nederland | Vleermuizen in de Vechtstreek | Site info | Natuurgebieden | IVN Vecht & Plassengebied
Paddestoelen Excursies zoeken op: Datum | Lokatie | Onderwerp | Of uw eigen wandeling samenstellen

 

De invloed van de temperatuur op het begin van de winterslaap van vleermuizen.

Een werkstuk van Annelies Zoetelief en Kim van Eijl.

 

Inleiding

De oorsprong van de vleermuizen

Voortplanting

Winterslaap

De verschillende soorten vleermuizen

De bouw van de vleermuizen

Echolocatie

De werking van de batdetector

Vooroordelen en verhalen over vleermuizen

Ons onderzoek

Kasten

Samenvatting

Nawoord

Logboeken

Bronvermelding

 

 

 

 

Inleiding

We houden ons profielwerkstuk over vleermuizen. We hebben het onderwerp gekozen, omdat een vriendin van ons helemaal gek is van vleermuizen.

Het leek ons leuk om een onderzoek te doen met vleermuizen. Toen we hoorden dat er in het bos vlakbij ons huis vleermuizenkasten hingen, met daarin veel vleermuizen, wisten we zeker dat dit een goed  onderwerp was voor ons profielwerkstuk.

In de eerste 8 hoofdstukken geven wij achtergrondinformatie over de vleermuis. Daarna komt het onderzoek en vervolgens het hoofdstuk over het kastenonderzoek. Tenslotte eindigen we met een samenvatting.