IVN Vecht & Plassengebied - Vleermuizen              

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

De invloed van de temperatuur op het begin van de winterslaap van vleermuizen.

Een werkstuk van Annelies Zoetelief en Kim van Eijl.

 

Inleiding

De oorsprong van de vleermuizen

Voortplanting

Winterslaap

De verschillende soorten vleermuizen

De bouw van de vleermuizen

Echolocatie

De werking van de batdetector

Vooroordelen en verhalen over vleermuizen

Ons onderzoek

Kasten

Samenvatting

Nawoord

Logboeken

Bronvermelding

 

 

 

 

De werking van de batdetector

Er is een heel bekend vooroordeel over vleermuizen, namelijk dat ze blind zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Bijna alle vleermuizen kunnen heel goed zien. De meeste soorten die in Nederland leven zien niet goed genoeg om insecten te vangen als het donker wordt. Daar hebben ze de echolocatie voor.

 

Vroeger gebruikte men bandopnemers die in staat waren ultrasone geluiden te registreren. Door de opnames vertraagd af te spelen (minder trillingen per tijdseenheid dus verlaging van de frequentie) kon men de vleermuisgeluiden horen.

Het principeschema van een batdetector.

 

Het geluid dat vleermuizen maken is niet hoorbaar voor mensen. Het zijn geluiden op een hele hoge frequentie. Het geluid bestaat eigenlijk uit allemaal trillingen en een vleermuis maakt geluid van 50.000 tot meer dan 100.000 trillingen per seconde. Dat wordt aangegeven met de eenheid Hz (Herz). Mensen kunnen geluiden tot 20.000 Hz horen. Een vleermuisdetector maakt de geluiden wel hoorbaar voor mensen. De uitgezonden ultrasone piepjes worden door de microfoon opgevangen en versterkt. Daarna wordt de frequentie zo verlaagd dat het geluid voor mensen hoorbaar wordt.