IVN Vecht & Plassengebied - Vleermuizen              

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

De invloed van de temperatuur op het begin van de winterslaap van vleermuizen.

Een werkstuk van Annelies Zoetelief en Kim van Eijl.

 

Inleiding

De oorsprong van de vleermuizen

Voortplanting

Winterslaap

De verschillende soorten vleermuizen

De bouw van de vleermuizen

Echolocatie

De werking van de batdetector

Vooroordelen en verhalen over vleermuizen

Ons onderzoek

Kasten

Samenvatting

Nawoord

Logboeken

Bronvermelding

 

 

 

 

Voortplanting

In augustus begint de paartijd voor vleermuizen. Bij de soorten die wij tellen voor ons onderzoek, de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis, vertonen de mannetjes baltsgedrag

.

In de herfst kan al gepaard worden, nog voor de winterslaap dus! Na de winterslaap kan dat ook nog. De eigenlijke bevruchting vindt dan nog niet plaats. Het sperma wordt, na de paring in de herfst, opgeslagen in het lichaam van het vrouwtje tot in het voorjaar. Dan pas vindt de bevruchting plaats. Het vrouwtje kan het sperma 3 maanden bewaren.
Er zijn ook soorten waarbij de bevruchting direct na de paring plaatsvindt. Maar het jong ontwikkelt zich pas als de omstandigheden goed zijn. De zwangerschap duurt een kleine 9 weken.

Bij sommige soorten leven de vrouwtjes in een kraamkolonie als de jongen geboren worden. Dan scheiden ze zich af van de mannetjes. De mannetjes hebben dan geen interesse meer in de vrouwtjes en bemoeien zich niet met de jongen. De meeste vleermuizen krijgen 1 keer per jaar jongen. Meestal is dit er 1, soms 2 en heel soms 3. De jongen worden kaal geboren. De moeder zoogt de jongen zon vier weken lang overdag en ook s nachts. Tijdens het jagen gaan de moeders, regelmatig terug om hun jongen te zogen. Alleen bij verstoring of verhuizing om andere reden nemen de moeders hun jongen tijdens het vliegen mee. Ze worden gedragen door zich vast te klemmen aan hun moeders borst.
De jonge vleermuizen blijven bij hun moeder tot ze geleerd hebben te vliegen en voor zichzelf te zorgen. Terwijl de vrouwtjes gaan jagen blijven de jongen in het nest, wachtend tot ze weer terugkomen. Als de moeders terugkomen, vinden ze hun jong terug door zijn gepiep en voeden ze hen.