IVN Vecht & Plassengebied - De Commelinhof                                  
 

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Stinzenplanten danken hun naam aan de “stinzen” (Fries voor “stenen huizen”), waarbij deze plantengroep voor het eerst werd beschreven door J. Botke in 1932. Later heeft Van der Ploeg, ook al een Fries, de volgende definitie gegeven van Stinzenplanten:

Stinzenplanten zijn planten die men aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinzen, buitenplaatsen, oude boerderijen enz. en die buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet voorkomen. Er is gewoonlijk sprake van soorten of variŽteiten met opvallende bloemen, die vroeger bij stinzen, buitenplaatsen enz. zijn uitgeplant en later ter plaatse verwilderd en ingeburgerd zijn.

Naast Friesland is ook de Vechtstreek met haar historische buitens bekend als vindplaats van stinzenplanten. Tot de groep behoren veel bolgewassen, maar ook worden sommige vaste planten en zelfs heesters er toe gerekend.

Beginpagina Commelinhof

Wat zijn stinzenplanten?

Openstelling, toegankelijkheid en kosten

Locatie / adres

Geschiedenis en doelstelling

Contactadres

Holwortel