IVN Vecht & Plassengebied - De Commelinhof                                  
 

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Geschiedenis en doelstelling

De Commelinhof is gelegen in park Vechtenstein en is eigendom van de gemeente Maarssen. Het beheer van de tuin is sinds 1992 in handen gegeven van de vrijwilligers van de Werkgroep Milieu Maarssen. Wies Dekkers, Cees Dekkers en vooral Jan en Joke Wolters, waren de drijvende krachten voor wat betreft het beheer van de hof en het rondleiden van bezoekers. Jan Wolters heeft veel deskundigheid opgebouwd over natuur in het algemeen en het stinzenmilieu in het bijzonder. Door zijn gedegen onderzoek en publicaties is veel bekend geworden over waardevolle natuur in en om Maarssen. Die verworven kennis is bepalend geweest voor het behoud van ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle terreinen in de 2e helft van de vorige eeuw. Zonder Jan en ‘zijn’ werkgroep had Vechtenstein wellicht niet meer (in zijn volle omvang en kwaliteit) bestaan. Vermeldenswaardig is uiteraard ook dat hij een van de oprichters was van onze IVN-afdeling in 1977. Tot onze grote spijt is Jan Wolters eind 2010, enkele weken voor de beheeroverdracht plotseling overleden.

Beginpagina Commelinhof

Wat zijn stinzenplanten?

Openstelling, toegankelijkheid en kosten

Locatie / adres

Geschiedenis en doelstelling

Contactadres

Jan en Joke Wolters

We hanteren de volgende doelstellingen voor de Commelinhof:

1.   Bijeenbrengen van zo veel mogelijk (alle?) stinzenplanten en stinzenbegeleiders die in midden-Nederland als zodanig worden beschouwd.

2.   Specifieke kennis over soorten, beheer en onderhoud ontwikkelen en overbrengen.

3.   Ge´nteresseerden de gelegenheid te geven om bijzondere bosplanten te zien op een kleine oppervlakte, maar wel zo veel mogelijk in eigen specifiek milieu (niche).

4.   De hof als kraamkamer voor introductie of versterking van stinzensoorten elders in Vechtenstein en andere (opengestelde) parkgebieden in Maarssen.

De lokale stinzenflora is een belangrijke kwaliteit van de Vechtbuitens. IVN wil die kwaliteit door het beheer van de Commelinhof ondersteunen en benadrukken.

Eind 2010 is het beheer overgedragen aan de natuurgidsen van IVN Vecht & plassengebied. Het stenen tuinhuisje het wordt gebruikt door de tuinbeheerders als onderkomen en infocentrum. De houten schuur wordt gebruikt door de kinderboerderij voor opslag van onder meer hooi- en strobalen.