IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Vleermuiskasten in Vechtenstein Maarssen

In Vechtenstein zijn eind juni 1998 een aantal vleermuiskasten opgehangen door Harrie Pelgrim, Erik Jansen en Bernadette van Noort. De kasten zijn gemaakt door Erik.

Het betreffen 1 Amerikaans model en 8 kasten volgens ontwerp van Erik Jansen. Bij deze kasten is  tussen voor- en achterkant slechts 1 ruimte die onderkant v-vormig wordt afgesloten. De kasten hebben geen keutelopvangplankje, wat je bij andere kasten wel vaak ziet.) Iedere kast heeft een nummer gekregen van V1 tot en met V9.

Bij het plaatsen van de kasten is gelet op een goede aanvlieg mogelijkheid. Sommige aan de rand van het park, andere verder tussen de bomen. Allen op ongeveer 3 meter hoogte. Zowel bij ruime open plekken als met een dicht bladerdak.

Alle kasten worden wekelijks geinspecteerd (bij voorkeur in de vroege avond, ruim voor zonsondergang) met de zaklamp.

Van de 9 kasten zijn er 5 die  1 of meer keren bezet gebleken. Het Amerikaanse model, bepaald niet op een ongunstige plek, is bij controles nooit bezet geweest. Zie verder grafiek.

In het park Vechtenstein worden regelmatig vleermuizen gezien. Het park is een oase van rust met oude bomen en vormt een groene schakel naar de plassen buiten Maarssen. Ook is er een ijskelder (helaas in verval door spelende jeugd). Kortom een ideaal gebied voor experimenteren met vleermuiskasten.

In onderstaande grafiek is weergegeven het aantal gevonden vleermuizen (alle soorten bijelkaar) per controle-bezoek.

In de kasten aangetroffen soorten: vooral ruige dwergvleermuizen en een honkvaste watervleermuis. Overige vleermuizen waren niet te identificeren. V6 is in de zomer bijna kontinu door een water vleermuis bewoond geweest, terwijl V6 en V10 september/oktober bewoond werden door een Ruige Dwergvleermuis-mannetje met harem.

De volgende grafiek geeft het totale aantal dieren dat bij controle-bezoeken is geteld, per kast.

V1 is een Amerikaans model (meerdere ruimten) met een bezetting van nul. De overige kasten hadden slechts 1 ruimte die van onder v-vormig waren afgesloten.

Er is blijkbaar behoefte onder de vleermuizen naar slaapruimten. Vooral eind zomer / begin najaar werden de kasten goed bezocht. Door mannetjes die een harem trachten op te bouwen. Meermalen is dit daadwerkelijk gezien en gehoord! Een onverwacht succes!

Ook in park Boomstede zijn nu kasten opgehangen (nog geen resultaat).

Wie meer wil weten over vleermuizen, of wie met Harrie mee wil tijdens zijn controle-bezoeken, kan dat kenbaar maken door even contact op te nemen.


Het ophangen van vleermuiskasten.