IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Krakeend (Anas Strepera)

Krakeend (Anas Strepera)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Het is duidelijk waarom de Krakeend zo heet. Weer een voorbeeld van een vogel die zijn "naam" roept.

Grootte: Zowat zo groot als een gewone Wilde Eend

Biotoop: Laaggelegen, open zoetwatergebieden met een ruige, soortenrijke oevervegetatie. Soms wordt ook in brakwatergebieden gebroed.moerassen,

Trekken of blijven: Het is een jaarvogel, maar ook een doortrekker en wintergast in vrij grote aantallen.

Bedreigd of niet? Het gaat de krakeend in Nederland voor de wind. Vergeleken met enkele decennia geleden is de populatie in Nederland geŽxplodeerd, van 550-800 paren in 1973-1975 tot 6.000 tot 7.000 paren in 1998-2000.

Aantal broedparen in Nederland: 6.000-7.000 broedparen (1998-2000)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Krakeend in Nederland:


Sovon & CBS, 1998