IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kolgans (Anser Albifrons)

Kolgans (Anser Albifrons)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: De Kolgans is iets kleiner dan de Grauwe Gans, maar lijkt er wel veel op. Door de witte bles en de zwarte dwarstrepen op de borst uiteindelijk onmiskenbaar.

Broedgebied: Groenland en de toendra's in Noord-Siberië.

Komt in Nederland voor als: Wintergast.

Bedreigd of niet? Voor de Kolgans zijn Nederland en Vlaanderen een belangrijk overwinteringsgebied en dit draagt daarom dan ook een grote verantwoording. Sinds de jaren zestig is hun aantal sterk toegenomen. Hun aantal wordt in midwinter in Nederland op zo'n 400.000 Kolganzen geschat. Het is dan ook één van de meest algemene ganzesoorten die bij ons buiten de broedtijd voorkomt. Jaarlijks werden tussen de 50.000 en 60.000 Kolganzen geschoten. Maar dat mag gelukkig niet meer. Gelukkig omdat het ouderpaar dat in het verre Noord-Siberië haar jongen heeft grootgebracht, deze jongen tot in het overwinteringsgebied begeleidt en nog veel kennis in de winter bijbrengt hoe ze het beste kunnen overleven.

Verspreiding in Nederland: De grootste aantallen zijn te vinden in Friesland, langs de IJssel, in de Gelderse Poort en in Zeeland.