<

IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Keep (Fringilla Montifringilla)

Keep (Fringilla Montifringilla)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

De roep van de Keep is gemakkelijk van de Vink te onderscheiden, het is een eentonige, harde roep die klinkt als 'kjŤp', waaraan ze ook hun naam hebben te danken. Af en toe vindt er wel eens een broedpoging in Nederland plaats en dan is ook de zang te horen.

Herkenning: Vor sommigen valt de Keep niet op, omdat de vogel op het eerste gezicht veel op de Vink lijkt. Bij het opvliegen vertoont de Keep echter heel opvallend de helderwitte stuit. Ze worden niet voor niets ook wel Oranjevink genoemd, omdat ze een oranje borst hebben en ook oranje op de vleugels vertonen. Mannetjes hebben in het voorjaar een prachtige zwartglanzende kop, die men aan het einde van de winter al door slijtage van de veerranden door ziet komen.

Biotoop: Loof- en gemengde bossen.

Broedgebied: De Keep is een broedvogel uit ScandinaviŽ en Noordoost-Europa die tijdens de trektijd in september en november samen met de Vinken in Nederland in wisselend aantal voorkomt. Dat hangt samen met de weersomstandigheden en de voedseltoestand in het hoge noorden. Wanneer in West-Europa de Beuken een goede zaadoogst hebben, blijven ze soms wat langer bij ons hangen en dan verzamelen ze zich vaak met Vinken in enorm grote groepen. Dat is echter niet altijd zo. In 1995 waren in Nederland veel beukenootjes, maar toch lieten de Kepen toen merkwaardigerwijs verstek gaan.

Komt voor in Nederland als : Doortrekker en wintergast. Groepjes Kepen blijven in Nederland soms overwinteren en bij strenge kou en sneeuw kunnen ze voerplekken en voedertafels in tuinen bezoeken.

Bedreigd of niet? Deze hoognoordelijke broedvogels hebben in Nederland dezelfde voesdselgewoonten als de Vink. Platgereden beukenootjes op wegen waar oude beukebomen staan, zijn vaak er aantrekkelijk, vooral als het wat heeft gesneeuwd. Er vallen dan onder de Kepen in sommige jaren massa's verkeersslachtoffers. Vogelliefhebbers zorgen er dan vaak voor dat het verkeer wordt gewaarschuwd door middel van waarschuwingsborden om wat snelheid te verminderen.

Aantal broedparen in Nederland: 8 broedparen (1998)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland