IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Roek (Corvus Frugilegus)

Roek (Corvus Frugilegus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 46 cm. Even groot als de Kraai. Maar verschilt ervan door de kale snavelbasis en door de "broek"-veren. Van grote afstand is vast te stellen dat het vrij zeker gaat om de Roek, indien er een grote groep (tien of meer) van deze vogels bij elkaar zit. De Kraai is solitair en wordt hooguit in kleine groepjes bijeen gezien. De Roek broedt in kolonies.

Biotoop: half-open landschap, zoals bosranden, geisoleerde bosjes en lanen met hoge bomen

Broedgebied: Geheel Europa met uitzondering van het noorden.

Komt voor in Nederland als: Jaarvogel. De Nederlandse volwassen Roeken blijven in Nederland, maar 's winters wordt de stand aangevuld met Roeken uit Rusland en Oost-Europa.

Bedreigd of niet? De Roek was ernstig bedreigd. Het dieptepunt van de stand van de Roek was rond 1970, toen er in Nederland nog maar 11.000 broedparen werden geteld. De teloorgang werd veroorzaakt door (on)opzettelijke vergiftiging en moedwillige verstoring. Thans geldt dit niet meer (in die mate). Alhoewel de Roek een bij de Vogelwet van 1936 een volledige beschermde vogel is in Nederland, worden ze nog niet zelden in verscheidene gemeenten moedwillig verstoord, hetgeen zonder een vergunning van het ministerie strafbaar is. Het is dan ook zaak om vervolging van Roeken in Nederland direct bij de daarvoor bestemde instanties te melden. Het komt zelfs wel voor dat instanties aan klagende vogelliefhebbers meedelen dat voor het verjagen van Roeken een vergunning is verkregen, terwijl later blijkt dat dit niet het geval is. Bovendien zijn de klachten vaak totaal ongegrond.

Aantal broedparen in Nederland: 60.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

In 1992 bevond zich de grootste Nederlandse roekenkolonie met 1700 nesten bij Lochem in de Achterhoek.

De Roekensite van Michel Klemann geeft een schat aan informatie over de Roek, foto's, geluid en een verzameling artikelen uit boeken, tijdschriften, krantenberichten en ander materiaal .