IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Koekoek (Cuculus Canorus)

Koekoek (Cuculus Canorus)


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: -

Biotoop: parkachtig landschap, ook in moerassen met bomen en struiken

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekken. De eerste Koekoeken kunnen in Maart gehoord worden. De volwassen vogels trekken eind juli alweer naar Afrika. De jonge dieren pas in de herfst.

Bedreigd of niet? -

Aantal "broedparen" in Nederland: 15.000-25.000 (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Koekoek in Nederland:


Sovon & CBS, 1998