IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Tuinfluiter (Sylvia Borin)

Tuinfluiter (Sylvia Borin)


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: -

Biotoop: rijke struikvegetaties, zowel in jonge parken als langs bosranden

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 100.000-200.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Tuinfluiter in Nederland:


Sovon & CBS, 1998