IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Sperwer (Accipiter Nisus)

Sperwer (Accipiter Nisus)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 31-38 cm. V 61-79 cm.

Biotoop: open bossen, maar ook in oudere parken en landgoederen

Territorium: -

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel.

Jonge vliegvlugge sperwers gaan regelmatig op bezoek bij nabijgelegen sperwerhorsten. Ze nestelen zich tussen de andere jongen op het nest en eten een hapje mee met wat de gastouders komen brengen. Volgens de Britse ornitholoog Ron Frumkin, die drie jaar lang broedende sperwers observeerde, bemerkten de ouders niet eens dat er plotselinge gezinsuitbreiding had plaatsgevonden. Voor alle jongen hadden zij muisjes. Beschuit hoorde er niet bij (uit Vogels,` 95-4)

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 2.500-3.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Sperwer in Nederland:


Sovon & CBS, 1998