IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Roodborst (Erithacus Rubecula)

Roodborst (Erithacus Rubecula)


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Een helder en chaotisch maar absoluut parelend als een glas champagne. Dat is de zang van de Roodborst. Geen melodie, maar een aaneenschakeling van luide, heldere fluittonen. Lijkt op de zang van de Winterkoning. Maar de zang is helderder en mist de voor de Winterkoning karakteristieke triller.

Grootte: Even groot als een mus.

Biotoop: loofbos, maar ook in parken en landgoederen

Territorium: Een halve hectare. Dit kan ook in de dorpen en steden bereikt worden!

Trekken of blijven: Blijven.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 275.000-375.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Roodborst in Nederland:
Sovon & CBS, 1998