IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

">

Pimpelmees (Parus Caeruleus)

Pimpelmees (Parus Caeruleus)


Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Het geluid start met één hoog geluidje gevolgd door een langere triller. Het geheel lijkt wel op het geluid van een mobiele telefoon.

Grootte: Iets kleiner dan een Koolmees

Biotoop: overal waar bomen en struiken aanwezig zijn

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? Het aantal Pimpelmezen neemt toe.

Aantal broedparen in Nederland: 125.000-200.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Pimpelmees in Nederland:


Sovon & CBS, 1998