IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Merel (Turdus Merula)

Merel (Turdus Merula)


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Een mooi melodieus lied kent de Merel. Lijkt iets op de Grote Lijster. Maar de zang van de Merel duurt langer. Vaak met een min of meer lange uithaal aan het eind. En soms trillen de klanken.

Grootte: Groter dan een Zanglijster, kleiner dan een Grote Lijster.

Biotoop: bosrijke streken, ook in stedelijke omgeving

Territorium: -

Trekken of blijven: Het lijkt alsof de Merel niet trekt. Dat is niet waar. Winters wordt de plek van onze zomer-merels ingenomen door exemplaren uit het noorden van Europa.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 600.000-900.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Merel in Nederland


Sovon & CBS, 1998