IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Kleine Bonte Specht (Dendrocopos Minor)

Kleine Bonte Specht (Dendrocopos Minor)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Net als veel andere spechten kent de Kleine Bonte Specht een schaterlach. Maar wel veel hoger dan de anderen. Een soort van 'klie-klie-klie-klie'. De roffel van dit kleine vogeltje duurt een stuk langer dan dat van de Grote Bonte Specht. Het duurt namelijk zo'n drie seconden. Dat van de Grote Bonte Specht duurt maar ong. 1 seconde. De roffel is overigens ook sneller, maar dat hoort alleen een geoefend oor. Of U natuurlijk als U ook de pagina van de Grote Bonte Specht opent.

Grootte: Even groot als een Mus.

Biotoop: hoogopgaand oud loofbos, oude bomenlanen, oude parken en hoogstamboomgaarden

Territorium: -

Trekken of blijven: Blijven.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Neemt de laatste jaren fors in aantal toe.

Aantal broedparen in Nederland: 3.000-4.500 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Kleine Bonte Specht in Nederland:


Sovon & CBS, 1998