IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Kauw (Corvus Monedula)

Kauw (Corvus monedula)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Wat valt er over het geluid van de Kauw nog te zeggen?

Grootte: De Kauw is onze kleinste Kraai-achtige.

Biotoop: meestal in stedelijke omgeving, maar broedt ook in oud loofbos

Territorium: -

Trekken of blijven: Blijven

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 60.000-120.000 broedparen (1998)

Verspreiding in Nederland (1979):

>
Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Kauw in Nederland


Sovon & CBS, 1998