IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Houtduif (Columba Palumbus)

Houtduif (Columba Palumbus)


Geluid:
ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Het koeren van de Houtduif bestaat uit een 5-delig 'Roe-koe-koe koe-koe' "Ik-groet-U-zoet-lief". Waarbij een kleine pauze bestaat tussen de derde en vierde 'koe'. Lijkt enigszins op de Turkse Tortel. Maar die kent een 3-delig geluid 'Roe-koe koe'. Die groet zonder zoet lief....

Grootte: Het is de grootste duif die we kennen.

Biotoop: bossige streken nabij open gebieden

Territorium: -

Trekken of blijven: Blijven

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Al loopt het aantal broedparen wel terug.

In de nieuwe Flora- en Faunawet is het aantal wildsoorten waarvoor een geopende jachttijd kan worden vastgesteld, teruggebracht tot zes, namelijk de haas, de fazant, de patrijs, de wilde eend, het konijn en de houtduif

Jongen van haviken verlaten Oost-Nederland omdat daar nog weinig houtduiven zijn om te eten. Die duiven zijn in aantal gedaald, nu veel boeren van graan op mas zijn overgestapt.

Aantal broedparen in Nederland: 500.000-800.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):

>
Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Houtduif in Nederland:


Sovon & CBS, 1998