IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Havik (Accipiter Gentilis)

Havik (Accipiter Gentilis)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Je zou bij de Havik bijna aan de Zwarte Specht denken. Dat uitbundig lachen, even op gang komen, en dan lang aanhouden. Maar veel hoger en niet 'kluu-kluu-kluu' maar meer 'kie-kie-kie-ki-ki-ki-ki'.

Herkenning: Zowat zo groot als een Buizerd. Volwassen vogels hebben een "zebra"-borst.

Biotoop: gevarieerd landschap waarbij open stukken worden afgewisseld met bossen of bosjes

Voedsel: Samen met de Vlaamse Gaai vormt de Ekster een belangrijk deel van het menu dat de Havik in Nederland nuttigt. Geen enkele Havik blijkt gespecialiseerd te zijn in het vangen van een bepaalde prooisoort. Gewoonlijk grijpen zij wat op dat moment voorhanden is c.q. passeert. Hooguit wordt op een bepaald moment gebruik gemaakt van tijdelijk gemakkelijk te bemachtigen prooien.
De prooiresten van de Havik zijn te herkennen aan de aanwezigheid van de geheel kaalgevreten schoudergordel met de beide vleugels en wat handpennen.

Komt in Nederland voor als: De Havik is in Nederland een uitgesproken standvogel.

Bedreigd of niet? In het verleden zeer ernstig bedreigd vooral door pesticiden. Maar ook, en nog steeds, rechtstreeks door de mens. Nou ja, sommige mensen.

Jongen van haviken verlaten Oost-Nederland omdat daar nog weinig houtduiven zijn om te eten. Die duiven zijn in aantal gedaald, nu veel boeren van graan op mas zijn overgestapt. De ongeveer 1800 haviksparen eten graag hapjes van 100 400 gram en pakken daar wegens de voedselschaarste nu meer sperwers, valken en buizerds. Hun eetlust is zo groot dat het aantal boomvalken binnen tien jaar is gezakt van 2000 naar 750 paar. In bossen waar haviken leven, komen nog amper boomvalken voor.

Aantal broedparen in Nederland: 1.300-1.700 broedparen (1987), 1.800 broedparen (1999)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Tegenwoordig moeten we de broedparen vooral zoeken in Drenthe, Salland, Twente, de Achterhoek, de Veluwe, De Utrechtse Heuvelrug, het Rijk van Nijmegen, oostelijke deel van Noord-Brabant en Noord-Limburg.
Dat de Havik zich heeft gevestigd in de moerasgebieden van de Wieden, de Weerribben, de Flevopolders, het Naardermeer, het Botshol en Loosdrecht geeft goede vooruitzichten voor de toekomst.

Procentuele ontwikkeling van de Havik in Nederland:


Sovon & CBS, 1998