IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Grote Lijster Turdus Viscivorus)

Grote Lijster (Turdus Viscivorus)


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Het geluid van de Grote Lijster heeft absoluut iets Merel-achtigs. Maar de kreten zijn luider. En het geheel duurt korter. Eigenlijk zijn het vrij korte strofen die steeds herhaald worden. Er zit minder variatie in dan bij een Merel. De lange uithalen waar een Merel mee kan eindigen kent de Grote Lijster niet.

Grootte: Een slag groter dan de Merel.

Biotoop: halfopen landschap met afwisseling van hoge bomen en grasvelden

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekken. Individuen zijn in soms in januari, februari al weer te horen.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 25.000-35.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Grote Lijster in Nederland:


Sovon & CBS, 1998

">