IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa Striata)

Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa Striata)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl


De Grauwe Vliegenvanger heeft een heel hoog en ijl roepje. En dat is dan meteen alles. Meer is het niet.

Grootte: Iets kleiner dan een Mus

Biotoop: halfopen oud bos en parklandschap met veel natuurlijke holten

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekken

Bedreigd of niet? Het aantal broedparen neemt af.

Aantal broedparen in Nederland: 50.000-100.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Grauwe Vliegenvanger in Nederland:


Sovon & CBS, 1998