IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Goudhaantje (Regulus Regulus)

Goudhaantje (Regulus Regulus)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Het Goudhaantje fluit ijl en hoog. Lijkt veel op het Vuurgoudhaantje. En is misschien ook verwarrend met de Staartmees. Oefening baart kunst.

Grootte: Samen met het Vuurgoudhaantje de kleinste vogel in Nederland. Net iets meer dan een halve Mus.

Biotoop: vooral in naaldbos, maar ook in gemengd en loofbos

Territorium: -

Trekken of blijven: Blijven

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Al kan een strenge winter wel een enorme slachting veroorzaken.

Aantal broedparen in Nederland: 40.000-60.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van het Goudhaantje in Nederland:


Sovon & CBS, 1998.