IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Glanskop (Parus Palustris)

Glanskop (Parus Palustris)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Het geluid van de Glanskop is een snel 'piettie-piettie-piettie-piet'. Lijkt wel op een versnelde Koolmees.

Grootte: Een kop kleiner dan een Mus

Biotoop: oud, gevarieerd en vochtig loofbos met goed ontwikkelde struiklaag

Territorium: -

Trekken of blijven: Blijven.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 13.000-20.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Glanskop in Nederland


Sovon & CBS, 1998