IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Fazant (Phasianus Colchicus)

Fazant (Phasianus Colchicus)


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Google
 
Web www.ivnvechtplassen.org

De Fazant kent als geluid een metaalachtige serie rauwe kreten.

Het geluid van de Fazanthaan is vooral in de maanden april en mei te horen. In de maanden daarna wordt het stil. In die tijd verzorgen de wijfjes hun jongen en zij leven dan erg verborgen, zodat het haast lijkt of er dan nauwelijks Fazanten voorkomen.

Herkenning: Ongeveer zo groot als een Kraai.

Biotoop: Open bossen, bouwland, tussen het struikgewas

Territorium: In de broedtijd verblijven ze in hun territoriumgebied, dat door de haan met de bekende luide 'zang' wordt verdedigd.

Komt in Nederland voor als: Het zijn standvogels die zich goed thuisvoelen in open, soms vochtige landschappen, maar er dient wel voldoende schuilgelegenheid te zijn. Buiten het broedseizoen leven Fazanten over het algemeen sociaal. Er kunnen dan kleine rondzwervende groepjes worden waargenomen.

Bedreigd of niet? Hoewel de fraaie verschijning van Fazanten haast niet meer is weg te denken uit onze natuurgebieden, is de soort eigenlijk uitheems. Fazanten werden in de Middeleeuwen geļntroduceerd als siervogel, maar werden later voornamelijk als jachtbuit beschouwd. De stand is dan ook jarenlang kunstmatig in stand gehouden door stelselmatig uitzetten ten behoeve van jagers. De soort komt tegenwoordig in vrijwel alle delen van Europa voor.
Het aantal broedparen is in het oosten en zuiden van Nederland zeer sterk afgenomen. Sinds de jaren zeventig zijn in die delen van het land de aantallen met meer dan vijfenzeventig procent teruggelopen. In andere delen van het land was er geen achteruitgang of was de afname minder. Een van de oorzaken van die afname is waarschijnlijk het stoppen met uitzetten. Daardoor zakte de kunstmatige stand van deze soort in elkaar. De laatste jaren is de stand min of meer stabiel gebleven.

De hanen laten het broeden en de zorg voor de jongen geheel aan de wijfjes over en zwerven al snel weer tot buiten de grenzen van hun territorium. In juni beginnen deze al met de rui van hun veren.

Verspreiding in Nederland: Fazanten komen vrijwel overal in Nederland voor. Zij ontbreken eigenlijk alleen in de grote Friese graslandgebieden.

Procentuele ontwikkeling van de Fazant in Nederland


Sovon & CBS, 1998.