IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Braamsluiper (Sylvia Curruca)

Braamsluiper (Sylvia Curruca)


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Het geluid lijkt erg op de Žbegin-tune' van de Vink. Het geluid van de Braamsluiper is echter vlakker. De toonhoogte blijft hetzelfde. En plotseling houd de Braamsluiper op met zijn zang, terwijl de Vink dan nog de zogenaamde Vinkenslag kent.

Grootte: Ietsje kleiner dan een Mus.

Biotoop: halfopen, structuurrijke vegetatie, bijvoorbeeld in meidoornstruweel, verwaarloosde parken en houtwallen

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekken.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 15.000-30.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Braamsluiper in Nederland:


Sovon & CBS, 1998