IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Boomkruiper (Certhia Brachydactyla)

Boomkruiper (Certhia Brachydactyla)
Klik op de foto voor een groot exemplaar.


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Google
 
Web www.ivnvechtplassen.org


Een hoog en scherp geluid maakt de Boomkruiper. Het is niet erg luid maar wel duidelijk te horen. De klank is een scherp en snel "tjie-tjie-tjieeet". Soms bestaat deze kreet uit drie klanken. Soms uit meer. Praktisch altijd eindigend in een langere kreet.

Grootte: Kleiner dan een mus. De Boomkruiper heeft wel wat muisachtigs als hij over de stam van een dikke boom naar boven 'kruipt'. In tegenstelling tot de Boomklever gaat de Boomkruiper nooit op een stam naar beneden. Altijd omhoog!

Biotoop: parkachtige gebieden met oude bomen en rijk opgaand loofbos; ook in steden bij hoge bomen

Territorium: 2 a 5 hectare.

Trekken of blijven: Blijven.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Het aantal neemt langzaam toe naarmate de bomen in Nederland aan het verouderen zijn.

Aantal broedparen in Nederland: 60.000-100.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Boomkruiper in Nederland:
Sovon & CBS, 1998