IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)

Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
 

Grootte: Het is de grootste meeuw met een gitzwarte mantel. Behoorlijk groter dan de Zilvermeeuw.

Biotoop: De meeste Grote Mantelmeeuwen broeden in Schotland en ScandinaviŽ.

Aantal broedparen in Nederland: Sinds 1993 broed de Grote Mantelmeeuw in Nederland. In 1997 werden 5 broedgevallen vastgesteld, waaronder in het Deltagebied, een broedpaar in het Veerse Meer en drie broedgevallen aan het Volkerakmeer. Alle broedgevallen vonden plaats op de stenen oeververdediging. De meeste broedgevallen waren succesvol.

Verspreiding in Nederland: Tegenwoordig zijn Grote Mantelmeeuwen het hele jaar in Nederland en BelgiŽ te zien. In de zomer betreft het veelal dieren in jeugdkleed. Deze zijn wat moeilijker te onderscheiden van jonge Zilvermeeuwen. Ze ogen toch iets donkerder en zijn beduidend groter. De volwassen vogels zijn alleen te verwarren met Kleine Mantelmeeuwen, maar zoals hun naam al zegt, zijn deze aanzienlijk kleiner. Deze hebben trouwens ook een wat andere vorm. Grote Mantelmeeuwen zijn haast even breed als ze hoog zijn, terwijl Kleine Mantelmeeuwen aanzienlijker langer zijn dat dat ze hoog tonen.

://hc2.humanclick.com/hc/x.js?cmd=file&file=chatScript&site=29014023">