IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Bosruiter (Tringa glareola)

Bosruiter (Tringa glareola)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl


Herkenning: Net als de witgat heeft ook de bosruiter een grijsbruine bovenzijde met kleine, witte vlekken. De vlekken zijn echter groter en duidelijker zichtbaar dan bij de witgat. Ook is de bosruiter te herkennen aan de lichte wenkbrauwstreep, die bij de witgat minder duidelijk zichtbaar is en niet voorbij het oog reikt

Biotoop: Moeras, hoogveen, moddervlakten en graslanden

Komt in Nederland voor als: De bosruiter is in Nederland als broedvogel verdwenen. De vogel broedt nog wel in ScandinaviŽ en Rusland. Het nest wordt bijna altijd op de grond gebouwd, dit in tegenstelling tot de witgat die de voorkeur geeft aan oude nesten in bomen. De vogel overwintert in Afrika en doet tijdens de trek ook Nederland aan. De vogel zoekt dan voedsel op ondergelopen graslanden en moddervlakten, vooral in binnenland, maar ook langs de kust.

Verspreiding: