IVN Vecht & Plassengebied - Natuurgidsencursus

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Natuurgids bij het IVN….Iets voor jou?

Deze cursus laat je kennismaken met de vele facetten van de natuur in jouw omgeving. Je raakt bekend met planten, bomen, vogels en zoogdieren en leert hun leefomgeving kennen. Ook worden je de vele verbanden tussen natuur, klimaat, ecologie duidelijk en je leert hoe je deze kennis aan anderen kunt overbrengen. Tevens geeft deze cursus een handreiking op educatief en organisatorisch gebied, zodat je natuurexcursies, lezingen of cursussen met andere IVN-vrijwilligers voor een publiek kunt organiseren. Als IVN natuurgids krijg je binnen jouw IVN-afdeling een grote mate van vrijheid om educatieve- of voorlichtingsactiviteiten uit te voeren.

De cursus is bestemd voor mensen die:

● belangstelling hebben voor hun omgeving;

● belangstelling hebben voor de natuur die daarbij hoort;

● het leuk vinden hun ervaringen met anderen te delen;

● en zich willen inzetten voor hun IVN-afdeling.

De organisatie van de natuurgidsencursus is in handen van IVN Vecht & Plassengebied en IVN Woerden. Deze IVN-afdelingen bestrijken het gebied van Utrecht tot en met Abcoude en van Breukelen tot en met Montfoort.

De cursus start in januari 2012 en loopt tot september 2013. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen cursusavonden en worden er geen excursies gehouden. De tijdsbesteding voor de cursist schatten wij op 2-3 uur per week.

"Ik heb de allerleukste, boeiendste en gezondste cursus bij het IVN gevolgd die ik me maar kon wensen. Leren over en ervaren van de natuur, vaardigheden opdoen, samenwerken, een keer per week naar mijn adoptieterrein om een jaar lang de natuur te observeren, te beschrijven en te beleven: het was een heerlijke tijd. En de cursus, de overige cursisten, twee keer een weekend met elkaar naar een natuurgebied, met elkaar over en van de natuur leren en het vele buiten zijn gaven mij heel veel energie. Soms was het ook wel een drukke periode, vooral met het stage lopen en om de

dinsdagavond de cursus volgen en de zaterdagochtend aan de excursie meedoen. Het betekende dat ik voor een aantal andere zaken, zoals lekker een boek lezen of gewoon niets doen in het zonnetje, minder tijd had, maar het was zeker de investering waard.

Na anderhalf jaar haalde ik het Natuurgidsen diploma en kreeg de IVN badge met mijn naam erop en daar onder “natuurgids”. Dat was voor mij een belangrijk moment."

(Cursist natuurgidsencursus 2008-2009)

 

 

 

 

 

 

Tijdens de cursus krijg je te maken met de volgende onderdelen.

 

Theorieavonden:

Deze worden eens per twee weken gehouden op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Brediusschuur te Woerden of Museum Vredegoed in Tienhoven.

 

Excursies:

Na iedere theorieavond wordt de daarop volgende zaterdag een excursie of activiteit gehouden waarin de theorie in praktijk wordt gebracht.

 

Introductieweekend:

Tijdens dit weekend wordt gewerkt aan excursie- en

educatietechnieken.

 

Biologisch moment:

Docenten en cursisten vragen daarin aandacht voor een biologische bijzonderheid: een beestje, een plantje of een verschijnsel dat verwondering oproept.

 

Vierseizoenenproject:

Vier seizoenen lang volg je de natuur op een zelf te bepalen natuurgebiedje. Na deze cyclus presenteer je je bevindingen en waarnemingen.

 

Opdrachten:

In de cursus is een groot aantal opdrachten opgenomen die gericht zijn op het waarnemen, informatie vergaren, samenwerken met andere vrijwilligers, presenteren en oefenen met verschillende werkvormen.

 

Presentatie:

Deze vindt plaats in groepsverband.Het doel is samenwerkingen het beoefenen van presentatietechnieken.

 

Stage:

Er wordt van je verwacht dat je gedurende de cursus stage loopt bij een van de werkgroepen binnen de IVN-afdelingen.

 

Integratieweekend:

Door de cursisten te organiseren met als belangrijk doel de integratie in de eigen IVN-afdeling.

 

Eindpresentatie:

De cursus wordt afgesloten met een presentatie waarin jouw waarnemingen in de natuur, het presenteren van je bevindingen en het werken met IVN-vrijwilligers centraal staan.

 

In het kort:

Cursuskosten:

€ 250,00 voor de gehele cursus, inclusief twee weekenden

en cursusboek.

 

Cursusavond:

dinsdagavond om de veertien dagen, met uitzondering van

de schoolvakanties.

 

Cursusduur:

start januari 2012 tot eind september 2013.

 

Tijd:

van 20.00 tot 22.00 uur.

 

Plaats:

Brediusschuur, Kievitstraat 42, 3443 BG Woerden.

Streekmuseum VredeGoed, Heuvellaan 7, 3612 BA Tienhoven

 

Excursies:

Iedere zaterdagochtend volgend op de cursusavond.

 

Toelatingseisen:

Er zijn geen opleidings- of kenniseisen. Wel verwachten we motivatie en betrokkenheid bij de natuur en bereidheid om je in te zetten bij IVN-activiteiten.

 

Lidmaatschap:

Je wordt lid van IVN Vecht & Plassengebied of IVN Woerden (18 euro per jaar)

Meedoen?

De cursus start in januari 2012, maar je kunt je nu al opgeven bij:

Tineke van Schooten

Rembrandtlaan 68

3451 JD VLEUTEN

E: tinekevanschooten@hotmail.com

T: 030 677 59 05

 

Meer informatie?

 

Op 22 en 24 november in respectievelijk de Brediusschuur en Streekmuseum Vredegoed wordt een informatieavond gehouden. Zie hierboven voor het adres.