IVN Vecht & Plassengebied - Overholland, Breukelen

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

OVERHOL.gif (13188 bytes)

1 Algemeen

1 Algemeen

a Eigenaar Stichting Het Utrechts Landschap

b Gemeente Loenen

c Aangrenzende terreinen Sterreschans aan de noordzijde, de Gemeente Breukelen aan de zuidzijde, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westzijde en de Vecht aan de oostzijde.

d Bodem Zavel, met verschillende verhoudingen zand en klei vanaf de Vecht gerekend, overgaand in komklei in het gedeelte van het park welke aan het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen is.

e Landschap Parkbos op klei in landschapsstijl.

f Beheer Het beheer van het gemengd loofbos is er op gericht om een zo groot mogelijke variatie in soorten te verkrijgen van zowel de bomen als de kruidlaag. Op productie gerichte percelen populier zullen worden veranderd in gemengd loofbos, daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op natuurlijke processen. Het essenhakhout wordt niet in zijn geheel afgezet en enige spreiding in hakcycli wordt nagestreefd. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van flora en fauna. Ondanks het feit dat verschralingsbeheer van de weilanden niet het verwachte resultaat heeft opgeleverd, wordt toch met dit beheer doorgegaan. Het gebied is niet geschikt voor intensieve recreatie en zal hiervoor ook niet geschikt gemaakt worden.

g openstelling Vrij toegankelijk

h Oppervlakte 22 hectare

i Algemeen De naam "Over Holland" is ontstaan uit het feit dat de Vecht de grens vormde tussen Utrecht en Holland. De overzijde van de Vecht was dus "Over Holland".

2 Geschiedenis

a Geologisch Twee miljoen jaar geleden was er een zandafzetting uit de voorlaatste ijstijd, vanaf de Vecht gerekend wordt deze zandlaag steeds dikker richting Utrechtse Heuvelrug. Vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu toe vormde zich een laag veen over deze zandlaag. Aan het begin van onze jaartelling komt over dit veen een kleilaag, welke gevormd wordt door overstromingen van de Vecht.

b Cultuur historisch Over Holland is een 'stadhuis buiten' en werd in 1676 door Jacob Poppe gebouwd. Het park werd in de strakke Franse stijl aangelegd. In 1755 werd Over Holland aan Willem Straatman verkocht en hij veranderde de strakke stijl van zowel huis en park. Onder het motto: "alles wat stijf en onbevallig voor het oog is, te veranderen in slingerende wandelingen en heuvelachtige gronden, vergezeld en doorsneden met verfrissende beken en ruime waterkommen", werd dit park het eerste park in Nederland dat naar Engelse landschapsstijl werd ingericht. In deze landschapsstijl paste het theekoepeltje aan de Vechtzijde en een neogotische rune. Deze rune is helaas verdwenen.

c Vegetatie structuur Fluitekruid-essenbos, eiken-, beuken-, kastanjelaan en percelen daarvan, passend bij 'oud loofbos', griend van essenhakhout, centraal gelegen in het park enkele graslanden.

d Gebruik vroeger tot nu Het essen- en iepenhakhoutgriend werd vroeger gebruikt als leverancier van telgen. Van deze telgen werden matten gevlochten, die als zinkstukken werden gebruikt bij de dijkenbouw. Het grasland werd verpacht aan een boer, die zo ook de bewoner van voedsel kon voorzien. In de tweede helft van deze eeuw werd het intensief landbouwkundig beheerd (zwaar bemest).

3 Vegetatie

a Algemeen Het gebied is rijk aan paddestoelen, vooral russula`s, nevelzwammen en (paarse) schijnridders.

b Bijzonderheden

- Gulden boterbloem

- Stinzenflora vooral in het niet openbare gedeelte aan de oostzijde van de straatweg, maar toch ook aan de andere kant van deze weg (in het parkbos).

4 Fauna

Voorzover bekend zijn er in dit park op faunagebied geen bijzondere soorten aangetroffen, anders dan wat past bij dit landschap.

5 Aanvullende informatie voor wandelingen

- Vertrekpunt Bij boswachtershuis aan de Rijksstraatweg, vanuit Breukelen het eerste park.

- Openbaar vervoer Midnet lijn 120, op zondag eenmaal per uur.

- Parkeer gelegenheid Nauwelijks parkeerruimte. Wel in de directe omgeving.

- Wandelingen aanmelden Bij Het Utrechts Landschap, zij willen graag weten wanneer het IVN een wandeling organiseert in hun gebied.

6 Bronnen

Terlouw Piet (1972), De Vecht, Triangelreeks,

Uitg. Knoop en Niemeyer, Haren (Gr).

Albers Lucie (1984), Langs de Utrechtse Vecht,

Uitg. Waanders, Zwolle.

Donkersloot-de Vrij M. (1985), De Vechtstreek, geschiedenis van het landschap, Uitg. Heureka, Weesp.

Klingen, Litjens, Swart (1987), Beheers plan voor het landgoed Over Holland, 1987-1997, Stichting Het Utrechts Landschap.

Werkgroep Natuurpaden

Gert van de Brink

juni 1996