IVN Vecht & Plassengebied - Goudenstein, Maarssen


 

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Klik op Goudenstein voor een gedetailleerder kaart.

GOUDEN.gif (19133 bytes)

1 Algemeen

a Eigenaar Gemeente Maarssen

b Gemeente Maarssen

c Aangrenzende terreinen Park Doornenburgh, Buitenplaats Vechtoever, Diependaalsedijk, Vecht met jaagpad

d Geologie Zavel en rivierklei op veen

e Landschap Park voorheen Franse stijl, later veranderd in Engelse Landschapsstijl

f Beheer Is in handen van de gemeente Maarssen die handhaving van historisch inzicht en sfeer en daarnaast ontwikkeling en handhaving van de natuurwaarden van dit gebied nastreeft.

g Openstelling Het park is vrij toegankelijk als wandelgebied.

h Oppervlakte Ruim 3 hectare

i Algemeen Behalve het park zijn ook de toegangshekken, zowel aan de zijde van de Diependaalsedijk als die aan de zijde van de Vecht de, historische, aandacht waard.

2 Geschiedenis

a Geologisch De ondergrond is zandgrond uit de voorlaatste ijstijd, opgestuwd door landijs waarop veenvorming heeft plaatsgevonden. De Vecht is oorspronkelijk een veenkreek, voor de afwatering van het veenwater. De huidige zand- en kleiafzettingen (oeverwallen) langs de Vecht dateren van na de Romeinse tijd. Op zo'n oeverwal ligt ook Goudestein.

b Cultuur historisch In 1618 kocht Jan J. Bal (later Huydecoper, de toenmalige burgemeester van Amsterdam) de hofstede 'de Gouden Hoeff', met o.a. 3 hooibergen (zie boek Stinzenplanten). Rond 1755 is het huidige, classisistische Goudestein in opdracht van de Sophia van der Meulen, weduwe van Jan Huydecoper, gebouwd. Het huidige koetshuis is het oorspronkelijk naastgelegen Silverstein. Langs de Vechtkant (westkant) is een jaagpad; er staat een monumentaal gietijzeren toegangshek op een bakstenen dam (Lodewijk de XV-stijl). Aan die westkant is ook een bakstenen rondboogbrug over de waterafvoer naar de Vecht. Aan de oostzijde (Diependaalsedijk) bevindt zich tevens een monumentaal gietijzeren toegangshek in Lodewijk XV-stijl op een bakstenen dam.

Vanaf deze kant is ook goed te zien dat de Diependaalsedijk een dijk, een waterkering voor de achterliggende 'landerijen', is geweest.

c Vegetatie structuur Begin 19de eeuw werd het huidige park in Engelse Landschapsstijl aangelegd, compleet met parkbos, vijverpartij en solitairen. De architect is niet bekend.

d Gebruik vroeger tot nu Tot 1938 werd Goudestein bewoond door de familie Huydecoper. De laatste bewoonster was de weduwe van Mr. Royaards. Haar nazaten verkochten het landgoed in 1957 aan de gemeente Maarssen. In de tussenliggende tijd had Goudestein zeer wisselende bestemmingen, waaronder Landwacht en SS en een Rijksinstituut voor sociale Jeugdzorg. Vanaf 1959 fungeert Goudestein als het gemeentehuis van de gemeente Maarssen.

Het park heeft het een representatieve functie. Het is vrij toegankelijk voor iedereen die wil wandelen, recreŽren, trimmen, (verboden) honden uitlaten, spelen of een trouwreportage maken.

3 Vegetatie

a Algemeen Alle kenmerkende soorten bomen voor een parkbos langs de Vecht komen voor: enkele zeer grote bruine beuken, een plataan van 5 meter omtrek, taxus, paardekastanje, iep, zomereik, es en linde. Daarnaast de goudbladige es, de eenbladige es, catalpa, kaukasische spar en als relict van de boomgaard een zeer oude perenboom; de moerbei naast het huis moet natuurlijk niet vergeten worden.

Er komen ook veel stinzenplanten voor:

sneeuwklokje, winterakoniet, crocus, oosterse sterhyacint, breed longkruid, italiaanse aronskelk, voorjaarshelmbloem, holwortel, donkere ooivaarsbek, daslook, bosanemoon, sneeuwbes, scylla.

Het Pinetum bevat een verzameling merendeels exotische coniferen.

4 Fauna

a Algemeen Goudestein heeft, samen met het naastgelegen Doornenburg, een reigerkolonie.

5 Aanvullende informatie voor wandelingen

- Vertrekpunt Ingang Diependaalsedijk

- Openbaar vervoer Midnet lijn 35 en 36, halte Arienslaan. Vandaar is het nog ongeveer vijf minuten lopen.

- Parkeergelegenheid Voor parkeren dient gebruik te worden gemaakt van het naastgelegen parkeerterrein bij het nieuwe gemeentekantoor (Endelhovenlaan)

- Wandeling aanmelden Bij de gemeente Maarssen, algemeen meldpunt telefoon 0346 - 56 31 12

6 Bronnen

"Stinzenplanten", Piet Bakker en Evert Boeve, Uitgeverij Terra.

"De Vechtstreek", geschiedenis van het landschap, M. Donkersloot-de Vrij, Heureka Weesp.

Informatie van de gemeente Maarssen, o.a. onderzoek van de Rijksdienst voor monumentenzorg.

Werkgroep Natuurpaden

Janny Heida