IVN Vecht & Plassengebied - De eendenkooi van Maarssenbroek


 

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Klik op Eendenkooi voor een gedetailleerdere routekaart.

EENDEN.gif (19116 bytes)

1 Algemeen

a Eigenaar Gemeente Maarssen. (Er zijn echter plannen om dit unieke gebiedje over te dragen aan het Utrechts Landschap).

b Gemeente Maarssen

c Aangrenzende terreinen Dit park grenst aan de zuidkant aan de woonwijk Boomstede, in het westen aan de A2, in het boorden aan de Verbindingsweg naar Vleuten en oostelijk loopt de Floraweg.

d Bodem Hoofdzakelijk klei op veen, ontstaan door de meanderende en overstromende rivieren de Vecht en de Aa.

e Landschap Zeer gevarieerd en bestaande uit park, speelweide, waterparteien, moerasgedeelte, bos en een niet meer bruikbare eendenkooi. In de eendenkooi is moeras/bos met een verhoogd waterpeil aanwezig.

f Beheer Door de gemeente is het beheer vooral op natuurwaarden gericht, het hoogst nodige onderhoud en het beperkt onderhouden van de paden. Verder is een kunstmatig verhoogd waterpeil rond de eendenkooi noodzakelijk om verdroging van dit oorspronkelijk erg natte gebied te voorkomen. De massale groei van esdoorns wordt enigszins geremd door onder andere ringen van de stammen.

g Openstelling Het park Boomstede is vrij toegankelijk maar de eendekooi niet. De eendenkooi kan alleen onder begeleiding met groepen van een beperkte omvang, worden bezocht. In de kooi zijn geen paden en over de vangarmen zijn slechts provisorische loopplanken aanwezig.

h Oppervlakte De eendenkooi belsaat ongeveer 2 hectare, het park Boomstede er omheen 3 4 hectare.

i Algemeen Het wijkpark wordt veel bezocht door hondenbezitters, sportvissers en trimmers> het park heeft een zeer gevarieerde flora en een Engelse landschapsstijl. Vooral het grote aantal gewone paden is opmerkelijk. Ook voor vogels is het een ware oase van rust omringd door een wereld van drukte.

2 Geschiedenis

a Geologisch De omgeving is altijd moerasbos geweest (Maarssenbroek), totdat de landvoogden de gronden lieten ontginnen.

b Cultuur historisch De in het aprk liggende eendenkooi werd rond 1800 gesticht en was rond 1950 vervallen omdat eendenvlees te weinig gegeten werd. Ook werd de rust verstoord door de aanleg van de A2 en er was een Europees verbod op massavangsten.

Het is nu een gevarieerd wijkpark met bijzondere waterpartijen, hoogteverschillen en een gedeelte is ingericht als moeras. Er staan vele soorten bomen en struiken, waarmee getracht is een idee te geven van alle oorspronkelijk voorkomende bomen.

c Gebruik vroeger en nu Het daadwerkelijk gebruik van de eendenkooi met daaromheen een stiltegebied voor broedvogels (afpalingsstraal 750) is allang niet meer mogelijk. Wel wordt dit gebeid als een rustgebied voor onder andere vogels gezien.

3 Vegetatie

a Algemeen Veel aangeplante bomen en struiken die hier wel van oorsprong voorkwamen.

b Bijzonderheden

In het park: bosaardbei, duinroos, peterselievlier, gagel, grote ratelaar.

In de eendenkooi: korstmossen (waaronder boomvorkje), judasoor, paardehaartaailing, groot springzaad, koningsvaren en hop.

4 Fauna

a Algemeen Gewone fauna zoals in stadsparken.

b Bijzonderheden Grote hoeveelheden padden.

5 Aanvullende informatie voor wandelingen

6 Bronnen

Ken uw omgeving, Brochure van de gemeente Maarssen (1985)

De eendenkooi Maarssen, Brochure (1987)

Werkgroep Natuurpaden

Harry Pelgrim

September 1996