IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der natuur

Ruige Dwergvleermuis (pipistrellus nathusii)

De Ruige Dwergvleermuis is iets groter dan de Gewone Dwergvleermuis. Er zijn geen kraamkolonies in de Vechtstreek bekend. De meeste kraamkolonies komen in de Baltische staten voor. In het najaar komen deze dieren o.a. naar onze streek. Dan hebben sommige dieren 1900 kilometer gevlogen!