IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der natuur

Statistieken van deze pagina

Rosse vleermuis (nyctalus noctula)

De Rosse Vleermuis doet zijn naam eer aan, zie foto. De kraamkolonies zitten in bomen. Er zit een kolonie in Nijenrode bij de tennisbaan. In Gunterstein is ook een kolonie bekend. Deze bestaat wellicht uit alleen mannetjes.
Deze vleermuis kan zonder batdetecor gehoord worden! De sociale geluiden lijken op het piepen van muizen.