IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der natuur

Statistieken van deze pagina

Meervleermuis (myotis dasycneme)

De meervleermuis kan beschouwt worden als een grote watervleermuis. Hij is alleen lang niet zo algemeen. In Vinkeveen zit een kolonie in een woonhuis. Het aantal dieren varieert van jaar tot jaar enorm.

meervleermuis