IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der natuur

Statistieken van deze pagina

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

Kraamkolonies komen in gebouwen voor. Deze zijn lastig te vinden, omdat de Laatvlieger nauwelijks 'invlieg-gedrag' vertoont. Andere vleermuizen vliegen vaak diverse malen voor de invliegopening voordat ze naar binnen gaan. Daardoor is een kolonie 'gemakkelijker' te vinden.

het geluid van de Laatvlieger uit de bat-detector. Dan weet u ook waarom de bijnaam van de Laatvlieger "tapdanser" is.