Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit in Nederland | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

 

Bisel-resultatenformulierBisel taxonomische lijstWatchweb.nl fomulierWaterdieren zoekkaartAlles over Biotische Index

 

even geduld, de kaart met de waterkwaliteit in en rond utrecht wordt opgebouwd

 

 

Hierboven wordt Utrecht en omgeving getoond. De kleur van een pin geeft de waterkwaliteit weer.

  • Als u met de linkermuisknop op een pin klikt komt er meer informatie over die plek tevoorschijn.

  • Het kaartje kan naar keuze ook op een natuurlijke wijze getoond worden door op satelliet te klikken.

  • Door op een plek de linkermuisknop vast te houden kunt u het kaartje verschuiven.

  • Dubbelklikken op een willekeurige plek centreert die plek.

  • Inzoomen en uitzoomen kan met de balk aan de linkerzijde.  Google Maps JavaScript API Example

Zeer goede kwaliteit

Goede kwaliteit
Matige kwaliteit
Slechte kwaliteit
Zeer slechte kwaliteit
 
 

                                                

Meten van waterkwaliteit:

De kwaliteit van ons oppervlaktewater is een belangrijk aandachtspunt voor iedereen die te maken heeft met natuur- en biologieonderwijs, natuureducatie en/of natuurbeheer.

Watch is een educatief project over water en is gericht op jongeren tussen de 8 en 14 jaar. Hierop aansluitend is er de BISEL methode die geschikt is voor biologie leerlingen vanaf 15 jaar. (BISEL: Biotic Index at Secondary Education Level).

De Bisel methode is speciaal ontwikkeld om mensen actief bezig te laten zijn met de waterkwaliteit. De aanwezigheid van bepaalde soorten of families ongewervelde waterdiertjes is een indicator voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Gevoelige soorten, zoals de haftelarven en de kokerjuffers, reageren heel snel op chemische en biologische veranderingen in het water.

De Biotische Index (een getal tussen de1 en de 10) wordt afgelezen aan de gevoeligste soortgroep en het totaal aantal soorten. Aanvullend worden ook een aantal fysisch-chemische metingen gedaan, zoals het bepalen van het gehalte zuurstof, nitriet/nitraat en fosfaat 

                                        
 
 

Doelgroep:

De methode is heel geschikt om toe te passen bij een profielwerkstuk in de eindexamenklas en voor leerlingen HAVO 4 en VWO 5 die biologie hebben gekozen. Ook biologiestudenten zullen in de toekomst met deze methode gaan werken.

Tijdens actieve natuurexcursies wordt met groot enthousiasme ook met volwassenen ‘gebiseld’.Het is de bedoeling dat in de toekomst studenten in heel Europa met deze methode gaan werken en zo de Biotic Index kwaliteit van alle rivieren en wateren in kaart gaan brengen. In Belgi? waar de methode ontwikkeld is door Prof. N. de Pauw, werken ze al jaren met deze methode.

BISEL wordt ondersteund door het landelijk IVN en Watch en er zal een begin gemaakt worden van een Nederlands Bisel Netwerk dat, in navolging van andere Europese landen, in de toekomst het hele land zal omvatten.

 
 
 

Voorlichting:

Er zijn regelmatig workshops waarin kennis gemaakt kan worden met de theorie en praktijk van de Bisel methode. De doelgroep hiervoor is: docenten biologie (of in opleiding), biologie studenten, leerlingen biologie bovenbouw HAVO en VWO, natuureducatieve medewerkers, IVN natuurgidsen, projectmedewerkers van het WNF, IVN, NM, SBB en andere natuurorganisaties

Voor meer informatie: e-mail: marijkezoetelief@gmail.com

 
 
 
 

Resultaten doorgeven:

U kunt uw resultaten doorgeven via marijkezoetelief@gmail.com

De juiste locatie kunt u opzoeken door hier te klikken Locatie bepalen